Oszczędności ze szczelności!

Powietrze wdzierające się przez nieszczelności powoduje wychładzanie pomieszczeń, a co za tym idzie- utratę wytworzonego przez nas ciepła. Aby uniknąć takiej sytuacji, a przy okazji zaoszczędzić parę groszy, budynki powinny być jak najbardziej szczelne. Test szczelności wykorzystywany jest powszechnie na zachodzie, natomiast od niedawna badanie to wymagane jest w Polsce dla nowobudowanych obiektów energooszczędnych i pasywnych, dla których planowane są dotacje przez inwestorów. Badanie wykonywane jest zgodnie z polską normą PN-EN 13829.

Blower door test to bardzo skuteczna technologia badająca szczelność powietrzną budynków. Wykonywana jest najczęściej na etapie odbiorczym w stanie surowym. Wykorzystuje bardzo czułą aparaturę do wytworzenia podciśnienia jak i nadciśnienia, aby zintensyfikować przepływ powietrza w nieszczelnościach, dając miarodajne wyniki liczbowe i jasną informację o jakości wykonania budynku. Badanie wspomagane kamerą termowizyjną oraz dymiarką pozwala na dokładne zlokalizowanie nieprawidłowości. Test szczelności najbardziej efektywny jest w budynkach z wentylacją mechaniczną oraz wyposażonych w rekuprację, gdyż nieszczelności powodują niepoprawne działanie tych instalacji.

Szczelny budynek to także bezpieczny budynek. Badanie pozwala również zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W przypadku wystąpienia pożaru w nieszczelnym budynku, dym dużo szybciej rozchodzi się po piętrach, a powietrze napływające z nieszczelności (mimo zamkniętych okien) podtrzymują ogień. W przypadku gdy jest on szczelny zmniejszona jest szybkość rozprzestrznia się pożaru.

Korzyści płynące z testu szczelności:
- Weryfikacja jakości wykonania budynku przez firmę wykonawczą
- Porównanie efektów modernizacyjnych
- Wykrywanie nieszczelności powodujących straty
- Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- Miarodajne wyniki pomiaru
- Długoterminowe oszczędności