Kwalifikacje

Jesteśmy specjalistami w zakresie doradztwa energetycznego oraz projektowania instalacji. Dzięki szerokiej wiedzy, popartej bogatym doświadczeniem, możemy zaoferować naszym Klientom najwyższy poziom usług.
Nasi eksperci to absolwenci Politechniki Opolskiej, nieustannie pogłębiający swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych, szkoleń czy konferencji branżowych.

Do wykonywania badań termowizyjnych

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania rzetelnych badań termowizyjnych obiektów budowlanych, których poświadczeniem jest posiadany certyfikat ukończenia szkolenia z wykonywania badań termowizyjnych. Program ukończonego szkolenia oparty był na modelu wypracowanym na podstawie wieloletniego doświadczenia firmy FLIR, stosowanym w ośrodkach szkoleniowych ITC na całym świecie z termografii.

itc

Do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Posiadamy niezbędne  uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Nazwisko naszego certyfikatora energetycznego znajduje się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (Numer wpisu: 10109).

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących audyty energetyczne i audyty remontowe..